Kuitua rajakuntien
kyliin -selvityshanke


Kuitua rajakuntien kyliin -selvityshanke edistää alueen kuntien kylien elinvoimaa. Toteutuessaan valokuitu vahvistaa paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä toimivilla tietoliikenneyhteyksillä. Se auttaa sekä palvelualan että muiden tuotantoalojen yritysten arkea ja lisää mahdollisuuksia verkostoitua alueella sekä tehdä yhteistyötä eri yritysten kanssa kunta-, alue- ja valtiorajat ylittäen. Liikkumisen tarve vähenee ja mahdollisia uusia liikkumisenratkaisuja voidaan luoda digitaalisuuden pohjalle.

HUOLTOVARMUUS JA TURVALLISUUS
Huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta luotettavat yhteydet ovat välttämättömiä. Kiinteän valokuituverkon haavoittuvuus erilaissa kriisitilanteissa on nykyisiä yhteyksiä
vähäisempi.

NUORET JA UUDET ÄLYKKÄÄT RATKAISUT

Nuorten opiskelu ja vapaa-aika edellyttävät nopeita toimivia yhteyksiä. Kylien toimivat yhteydet avaavat uusia mahdollisuuksia kylillä osallistaa ja työllistää nuorempia ikäluokkia.

ILMASTO EDELLÄ
Monet kotitalouksien ja yritysten uudet älykkäät ratkaisut edellyttävät toimivia
tietoliikenneyhteyksiä. Ne ovat edistämässä maaseudun energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja sekä
edistävät jakamistalouden uusia ideoita ja liikkumisen uusia ratkaisuja.

Etelä-Karjalan rajakuntien vetovoima ja houkuttelevuus voi vähentyä huonojen tietoliikenneyhteyksien
vuoksi. Tämä on haitallista alueen kehitykselle sekä mahdollistaa erilaisia turvallisuushaasteita. Maakunnan
pohjoisosan kuntien alueella valokuiturakentaminen on edennyt hitaasti. Taajamienkin osalta nopeiden
kuituyhteyksien rakentaminen on vielä kesken tai vasta suunnitteilla markkinaehtoisten toimijoiden ehdoin.
Tätä taustaa vasten ei haja-asutusalueen kylien valokuituverkko ole markkinaehtoisesti eikä myöskään
kuntien toimesta etenemässä, vaikka nopeille yhteyksille on kylissä entistä suurempi tarve yhä useampien
julkistenkin palveluiden siirtyessä verkkoon (esim. hyvinvointialueen palvelut).

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat suuressa määrin myös yhdenvertaisuuskysymys, sillä mm. julkisten
palveluiden verkkopalveluiden on oltava kaikkien kansalaisten saatavissa asuinpaikasta riippumatta.
Niin Covid-19 pandemia kuin Venäjän rajaliikenteen romahdus Ukrainan sodan seurauksena, ovat
muuttaneet rajakuntien kylien arkea. Potentiaalisia etätyöntekijöitä kuitenkin on ja upea ympäristö
järvineen houkuttaa monipaikkaisuuteen.

Myös matkailupalveluita alueella on tarkoitus entisestään lisätä ja kehittää, mikä kuitenkin vaatii parempia
tiedonsiirtoyhteyksiä niin yrittäjille, asiakkaille kuin matkailijoille alueella.
Kylien turvallisuuden kannalta uusia älykkäitä ratkaisuja on kehitteillä, mutta niiden edistämiseksi
vaaditaan paremmat ja toimintavarmemmat tietoliikenneyhteydet. Näihin esimerkiksi idän suunnalta
tuleva häirintä on helpommin hallittavissa. Nykytilanteessa erityisesti lomakausien aikana haja-
asutusalueen kaistat ovat ruuhkaisia, kun oleskelijamäärä mökkikunnissa nousee jopa tuhansilla ihmisillä.

Tiedonvälityksen lisäksi hankkeessa selvitetään Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden haja-
asutusalueiden asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen sekä monipaikkaisten asukkaiden tarpeet ja odotukset
nopeiden verkkoyhteyksien osalta tarkemmin – jopa osittain kiinteistökohtaisesti.

TOIMINTA-ALUE JA KOHDERYHMÄ
Hanke toteutetaan Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden haja-asutusalueiden kylissä ja kohteena ovat alueella joko vakinaisesti tai kausiluontoisesti asuvat asukkaat, alueen yritykset sekä järjestöt ja
palveluja alueella tuottavat julkisyhteisöt.

YHTEYSTIEDOT

Tea Usvasuo
041 314 1373
ekkylat.tea@gmail.com
 

Pasi Viinanen
050 492 4421
pasi.viinanen@gmail.com

AJANKOHTAISTA

Kaakkoisen ja itäisen rajaseudun mobiiliyhteydet ovat entisestään huonontuneet menneen kesän ja kuluvan syksyn aikana, koska operaattorit ovat aloittaneet 3G:n alasajon. Rajaseudun kylissä muutos huonompaan on tapahtunut myös alueilla, joilla aiemmin yhteydet olivat edes kohtuullisella tasolla. Alueille kaivataan kipeästi valokuituyhteyksiä, jotka osaltaan tuovat parannusta myös puhelinyhteyksien toimivuuteen.

Pääset kirjoittamaan kannatuksesi adressiin oheisesta linkistä (alla)

Kansalaisadressi Suomen itäisten rajaseutujen toimivien puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien puolesta

Tulevat Hanke-infotilaisuudet

Hanketiedotteet ja artikkelit

Kustannusarvio valmistunut Etelä-Karjalan kylien valokuiturakentamisesta

Leader-rahoitteinen Etelä-Karjalan Kylät ry:n ”Kuitua rajakuntien kyliin”-selvityshanke tilasi Etelä-Karjalan liiton aloitteesta kustannusarvion maakunnan raja-alueiden kylien valokuidun kustannuksista. Kustannusarvion laati Nek Saimaa Oy:n Tuomo Puhakainen.

Ensimmäiset Kuituinfot takana- Paljon puhuttivat myös alueen huonontuneet puhelinyhteydet

”Kuitua rajakuntien kyliin” – hankkeen syyskuun ensimmäisissä infoissa asukkaita ja yrittäjiä puhuttivat huonojen nettiyhteyksien lisäksi myös alueella alkukesästä saakka entisestään huonontuneet mobiiliyhteydet, kun operaattorit ovat aloittaneet 3G-verkon alasajon. Tämä lisää entisestään Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan haja-asutusalueen pikaisen kuiduttamisen tarvetta.

Hankkeen ensimmäiset infot asukkaille syyskuussa.

Etelä-Karjalan Kylät ry:n isännöimä ”Kuitua rajakuntien kyliin”-selvityshanke järjestää ensimmäiset infotilaisuudet kylien asukkaille, kausiasukkaille, yrityksille ja yhdistyksille syyskuun alussa. Noin puolivuotinen hanke alkoi heinäkuussa ja sen aikana selvitetään vastauksia alueen asukkaita ja toimijoita askarruttaviin kysymyksiin kylien valokuituun liittyen. Tervetuloa mukaan keskusteluun.

Kuitua Rajakuntien kyliin

Rajaseudun kunnissa pätkivät puhelin- ja nettiyhteydet ovat arkipäivää – ympäri vuoden. Kuluvan vuoden aikana ongelmat ovat entisestään
pahentuneet, mikä avuksi?

Taustaa hankkeelle

KESTÄVÄN KASVUN JA DIGITALOUDEN EDISTÄMINEN MAASEUDULLA Kuitua rajakuntien kyliin -selvityshanke edistää alueen kuntien kylien elinvoimaa. Toteutuessaan valokuitu vahvistaa paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä toimivilla tietoliikenneyhteyksillä. 

© 2023 Etelä-Karjalan Kylät